REGLEMENT VAN HET REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2012

 

A. Het criterium loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 
Er zijn 3 klassementen: dames, heren en jongeren (t.e.m. 17 jaar bij aanvang seizoen). 

B. Het doel is het behalen van zoveel mogelijk punten.

Er komt hoogstens ťťn prestatie per dag in aanmerking en hoogstens drie per week.  

Punten worden als volgt toegekend:

(*)    Medewerkers zijn beschikbaar voor de gehele duur van de organisatie. 

(**) Alle wedstrijden dienen in de officiŽle Fura-outfit en onder de clubnaam ďFuralopersĒ gelopen te worden.

Voor wedstrijden buiten het scott2runcriterium komen alle wedstrijden in binnen- en buitenland in aanmerking. Deelname aan de wedstrijd dient gestaafd te worden met de naam van de wedstrijd en de officiŽle uitslag.  

C. De trainingen gaan door elke woensdag om 19.00 uur (van 01/10 tot 31/10 ook om 18.00 uur) en elke zondag om 9.30 uur met vertrek aan sporthal Diependal.

Indien een officiŽle feestdag op woensdag valt, vindt de training om 9.30 uur plaats.

Alleen als men de plaats en het uur van het vertrek naleeft, mag men punten ingeven. Indien men bij sluiting van de sporthal uitwijkt naar een andere accommodatie dan geldt deze plaats als vertrekpunt. Alle mogelijke wijzigingen zullen tijdig worden medegedeeld aan de leden.  

D. Deelname aan de training impliceert het afwerken van minimum de kleine ronde (5 km). Hiervan kan eenmalig worden afgeweken, bijvoorbeeld bij het oplopen van een kwetsuur. Jongeren en beginnende lopers die deze afstand (nog) niet aan kunnen mogen een kortere afstand lopen.  

E. Het behalen van minimum 165 punten (120 punten voor de jongeren) geeft recht op een prijs in natura die wordt uitgereikt op de algemene vergadering. De prijzenpot bedraagt +/-2.000 EUR. Aanwezigheid op de algemene vergadering is verplicht, zo niet blijft de prijs eigendom van de club, tenzij er een geldige reden voor afwezigheid is en er vooraf wordt verwittigd.  

F. Iedere loper vult per kalendermaand een fiche in met vermelding van naam, voornaam, de betrokken maand, de punten en de eventuele wedstrijduitslagen. Deze fiches dienen uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de betrokken prestatiemaand ingeleverd te worden. Dat gebeurt  per e-mail aan  lieve.letellier@telenet.be of persoonlijk aan Lieve of een bestuurslid. De punten van december 2012 dienen uiterlijk 31 januari 2013 te worden ingeleverd.

De fiche staat op de website van de Furalopers.  

G. Iedereen wordt verondersteld de elementaire regels van eerlijkheid en sportiviteit in acht te nemen. In geval van betwisting beslist het bestuur in eer en geweten. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 

Bijgaande Fiche RMC graag invullen en opslaan (Word document), daarna afdrukken en doorgeven aan Lieve Letellier of een e-mail sturen.

 

Einduitslag 2006

Einduitslag 2007

Einduitslag 2008

Einduitslag 2009

Einduitslag 2010

Einduitslag 2011