Informatie

 

  bestuur

  trainingen

  lidgeld

  verzekering

   Statuten

 Huish. Reglement

 

 

 

 

Bestuur
 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Els De Breucker

Pascale Moloto

Wim Scheere

Oppemstraat 22,, 3080 Tervuren

Peperstraat 29, 1910 Nederokkerzeel

Hertenbergstraat 1, 3080 Tervuren

Tel. 02/768.09.15

Tel. 0479/740856

Tel. 02/767.52.64

e-mail

e-mail

e-mail

 

 

 

Sportcommisaris

Mentor

 

Niels Rondou

Marleen Lemmens

 

IJzerstraat 23, 3080 Tervuren

Kapelweg 3, 3040 Neerijse

 

Tel. 0486/834.034

Tel. 0474/53.55.41

 

e-mail

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 


terug

 


 

Trainingen

Groepstrainingen vinden plaats op zondagmorgen om 9.30 uur en op woensdagavond om 19.00 uur.

Er wordt gezamenlijk gestart vanuit Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30 te Tervuren (tel. 02/767 75 25). Het Sportcentrum is voorzien van ruime parkeergelegenheid en er is mogelijkheid om te douchen na de training.

Er kunnen verschillende afstanden worden gelopen. Het parkoers leent zich voor afstanden variërend van 8 tot 21 kilometer. Hieronder staan linken naar afbeeldingen van de parkoersen:

9km

16 km training

16 km Furaloop

21 km loop

 

 

 

 

 

 

Parkoers 


Klik hieronder voor het parkoers tot
21 km. Het is de 16km met een extra lus naar het "Rood Klooster".

 

Klik hier voor de ligging van het Sportcentrum.


terug

 


 

Lidgeld per jaar

  • individuele lidmaatschap:    20 euro
  • gezinskaart:                       30 euro
  • studenten:                        15 euro

De lidgelden zijn inclusief de verzekeringspremie. Voor gezinnen wordt maximaal voor 2 personen de premie betaald. Indien meer dan 2 personen worden verzekerd dan bedraagt de premie 5 euro per extra verzekerd persoon.

Wij vragen u het aanmeldingsformulier in te vullen in te leveren bij of te mailen naar een van de Bestuursleden. De betaling van het lidmaatschap en eventuele extra verzekering kunt u doen op bankrekening 979-4356858-11 ten name van Furalopers met omschrijving uw naam/namen en vermelding “verzekering” indien u de extra verzekering neemt.

Het formulier kunt u hier downloaden: Inschrijvingsformulier FURALOPERS

Aangesloten bij Sporcrea vzw – Atletiek: nr 1073002.


terug

 


 

Verzekering

A.    De club biedt aan de leden een verzekering aan tegen sportongevallen. Hierna is de beschrijving zoals Ethias op haar website http://www.ethias.be/nl/prd/ECD5031/Collectiviteiten/Verzekeren/Personen/Sportongevallen/Detail.htm heeft beschreven.Verder vind je hierna een link naar het getuigschrift dat de dokter moet invullen bij een ongeval en dat naar Ethias moet worden opgestuurd. Geneeskundig getuigschrift.        

 

     

Sportongevallen

Een product van Ethias Verzekering

 

 

De verzekering bestaat uit 2 luiken: 
 

Burgerlijke aansprakelijkheid: wij verzekeren de schade, materieel of lichamelijk, veroorzaakt door een fout aan een derde

Lichamelijke ongevallen: wij verzekeren de lichamelijke letsels (met uitsluiting van ziektes) overkomen aan de verzekerde buiten elke kwestie van aansprakelijkheid


 

Verzekerden

 

Burgerlijke aansprakelijkheid: de verzekeringsnemer als organisator van activiteiten, zijn bestuur, zijn medewerkers en zijn leden.
 

Lichamelijke ongevallen: de leden.
 

Opmerking: voor de verzekering van de lichamelijke ongevallen van uw bezoldigd personeel en uw vrijwillige medewerkers, verwijzen wij u naar de rubrieken "Arbeidsongevallen" en "Vrijwilligersmedewerkers".

 

Standaardwaarborgen

 


 1. Burgerlijke aansprakelijkheid (per schadegeval) :

 
  lichamelijke schade: 5.000.000 EUR

 
  materiële schade:    625.000 EUR

 

 2. Rechtsbijstand wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wordt ingeroepen:

 
  burgerlijke verdediging: zie punt 1 hierboven

 
  strafrechterlijke verdediging (per schadegeval) : 12.500 EUR

 

3. Lichamelijke ongevallen:

 

   

terugbetaling, na tussenkomst van de mutualiteit, van de behandelingskosten (medische, farmaceutische, ziekenhuisopname,...) welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief van toepassing op het ogenblik dat de zorgen verstrekt worden

 

 

terugbetaling van tandprothesekosten tot 125€ per tand en 500€ per slachtoffer

 

 

terugbetaling van begrafeniskosten tot 625€

 

 

terugbetaling van de vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen

 

 

betaling van vergoedingen: 7.500€ in geval van overlijden en 15.000€ in geval van een totale blijvende invaliditeit
 

Opmerking: hogere waarborgbedragen kunnen op verzoek toegekend worden mits de betaling van een meerpremie.

 

.


terug