BESLUITEN BESTUURSVERGADERING

 

16 februari 2011

 

       - Alternatieve Furaloop wordt gepland op 8 mei 2011.

       - Er wordt beslist een aantal wedstrijden te promoten, in het kader waarvan er kilometers   worden verzameld voor het goede doel.

       - 20 km van Brussel wordt dit jaar gepromoot als clubuitstap met wedstrijd.

 

11 februari 2011  Verslag Algemene vergadering.

 

        .

 

 

15 september 2010

 

-          er wordt een cursus Rode Kruis georganiseerd, waar geďnteresseerde leden aan kunnen deelnemen;

-          toegangsprijs Furafestijn gebracht op 15 euro;

-          AV wordt gehouden op 11 februari 2011, deze keer niet in de Nettenberg, maar in Duisburg, Gemeentezaal;

 

4 juli 2010     

      -    tussenkomst deelname Ekiden : 7,5 euro

      -    datum Furaloop 2011 : 20 maart 2011

 

 

21.04.2010

 

Er wordt beslist de nieuwe afstanden te houden, dus 7,9 en 16 km voor onze volgende Alternatieve Furalopen;

Er zal getracht worden de Furaloop elk jaar de eerste zondag van april te houden, behalve als het Pasen is;

Er zal nagegaan worden op welke manier onze website verbeterd kan worden;

Er wordt opnieuw een spaghetti na de 20 km georganiseerd;

 

6.1.2010 en 3.2.2010.

 

Op  27.2.2010 wordt een Salsa Fura fuif georganiseerd worden, het eetfestijn verschuift naar het najaar omdat vanaf 2011 de AV in februari valt.

De Furaloop is gepland op 14.3.2010 als eerste wedstrijd van het Scott2Run criterium, Scott is de nieuwe sponsor van het criterium.

De Furalopers Tervuren VZW steun voor een goed doel gaat naar Lopen zonder Dope (aanbevolen op AV) voor een  bedrag van 150 euro.

De clubuitstap zal  dit jaar niet verbonden worden aan een loopwedstrijd. Het voorstel van René om het wijndomein Genoels Elderen te bezoeken  wordt verder onderzocht.

De kalender met de activiteiten in 2010 werden vastgelegd en gepubliceerd in het boekje. De suggesties van de AV werden opgenomen (maandelijkse alternatief parcours, run-bike-run, hash run, ekiden).

Er werd beslist geen tombola meer te organiseren tijdens de Furaloop.

Alle lopers krijgen uiteraard wel een aandenken en de eerste drie van elke reeks ontvangen een prijs.